ปุ๋ยทางใบมีประโยชน์อย่างไร???

หมวดหมู่: เกร็ดความรู้
ปุ๋ยทางใบมีประโยชน์อย่างไร???
SYMR ชวนแชร์!!!
วันนี้ชวนแชร์เรื่อง”ปุ๋ยทางใบดีอย่างไร”ค่ะ
โดยหลักแล้ว เราจะมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยทางดิน กับ ปุ๋ยทางใบ ซึ่งในแต่ละประเภทมีข้อดี และ ข้อเสีย ต่างกันไป
สำหรับวันนี้เราขอเน้นไปที่ปุ๋ยทางใบค่ะ
--ปุ๋ยทางใบ--
คือการฉีดพ่นสารอาหารต่างๆของพืชที่อยู่ในรูปสารละลายเพื่อให้พืชดูดซึมสารอาหารผ่านทางปากใบ ซึ่งเป็นสิ่งที่พืชต้องการไม่มากแต่ต้องการสม่ำเสมอ
ข้อดีของการให้ปุ๋ยทางใบ
- ช่วยในการเสริมธาตุอาหารให้พืช และทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น
- ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว หลังจากชะงักเนื่องจากกระทบแล้งหรือถูกโรคแมลงทำลาย หรือหลังจากให้ดอกให้ผลแล้ว
- ช่วยแก้ปัญหาพืชดูดซึมสารอาหารผ่านระบบรากได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สาเหตุหลักจากดินที่ใช้ปลูกมีปัญหาเช่น
o ดินเป็นกรด-ด่าง เกิดจากการใช้ปุ๋ยทางดินติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ธาตุอาหารบางตัวถูกตรึง พืชไม่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้
o ธาตุอาหารในดินไม่มีหรือมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
o ดินที่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ
- สามารถลดต้นทุนและประหยัดแรงงาน
แต่ถึงปุ๋ยทางใบจะมีข้อดีหลายข้อ เราก็ยังคงต้องเติมสารอาหารหลักที่จำเป็นในดินเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น ๆด้วยนะคะ
เข้ามาสอบถามและร่วมแชร์ความเห็นจากประสบการณ์ตรงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวงการเกษตรด้วยกันได้นะคะ

07 มีนาคม 2566

ผู้ชม 341 ครั้ง