เฮลิคอปเตอร์ VS โดรน

เฮลิคอปเตอร์ VS โดรน

คอปเตอร์พ่นยา หรือ โดรนพ่นยา ต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยทางใบมีประโยชน์อย่างไร???

ปุ๋ยทางใบมีประโยชน์อย่างไร???

วันนี้ชวนแชร์เรื่อง”ปุ๋ยทางใบดีอย่างไร”ค่ะ

ปุ๋ยหวานคืออะไร???

ปุ๋ยหวานคืออะไร???

เพิ่มความหวานในอ้อย ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยหวาน ด้วยเฮลิคอปเตอร์